Openingstijden: ma-za 10:00 – 18:00 uur
Bel ons op: 06-30390313

Atlas Rotterdam

Historische atlas van het
Rotterdam van de Gouden Eeuw

Lijstenmakerij Pergamon heeft een uniek aanbod voor haar klanten. Eigenaar Welsly Eind is er in geslaagd de laatste exemplaren op te sporen van een facsimile uitgave van de beroemde atlas van Johannes de Vou. De oorspronkelijke atlas verscheen in 1694. Het blijft eeuwenlang een atlas die voor particulieren nauwelijks bereikbaar is en eerder in bibliotheekcollecties en musea terechtkomt. Tot Antiquariaat Langerveld in 1968 een facsimile uitgave laat drukken. Een prachtig boekwerk, geheel naar de oorspronkelijke atlas samengesteld.

“Ik kan de laatste tientallen exemplaren ervan nu te koop aanbieden”, vertelt Welsly Eind. “Het is echt de allerlaatste voorraad die nog van de uitgave uit 1968 resteert. Dit is de laatste kans om een splinternieuw exemplaar van de facsimile uitgave te bemachtigen.” De exemplaren zijn te koop voor 198,- euro.

Een zeer beperkt aantal prenten en kaarten uit de atlas is ook los te koop. “Samen met de echte liefhebber kies ik graag een mooie lijst voor ze uit”, aldus Eind. “Ook met zo’n prent heb je iets unieks in huis, want ze zijn nooit los te koop geweest. Dit is een restant dat overbleef bij de productie van de atlassen.”

Historicus Dik Vuik maakt bij elke losse prent of kaart een beschrijving, zodat de koper precies weet wat hij in huis heeft. Het gaat om heel verschillende maten prenten en kaarten, de prijs verschilt daarom per stuk en is op aanvraag beschikbaar.

De atlas van Johannes de Vou

In 1968 geeft Antiquariaat Langerveld een unieke facsimile uitgave uit van een atlas die eerder in 1694 verscheen. Het meesterstuk in de atlas is een kaart van kaartenmakers Johannes de Vou en Romeyn de Hooghe, die het Rotterdam uit de 17de eeuw toont.

Deze ‘Caart van de stad Rotterdam, en gezigt langs de Maas, benevens de afbeeldingen van de voornaamste publique gebouwen’ is in de oorspronkelijke grootte gereproduceerd en kan worden uitgevouwd.

De atlas bevat naast de kaart ook een groot aantal prenten en afbeeldingen die betrekking hebben op Rotterdam. Het gaat onder meer om een aantal indrukwekkende bouwwerken uit de 17de eeuw, wapens van de burgemeesters en andere notabelen uit de stad, en verschillende panorama’s en plattegronden.

Gezamenlijk vormen ze in de atlas een unieke collectie die het Rotterdam van de Gouden Eeuw in beeld brengt.

De atlas is gebonden in een goudgestempelde wapenband, met op de omslag een uitvoerige beschrijving van de kaart. De facsimile is gedrukt op ware grootte op Oud-Holands geschept papier van Van Gelder en uitgevoerd in koper diepdruk bij NV Rotogravure in Leiden. Deze druk is nauwelijks te onderscheiden van de oorspronkelijke kopergravure uit 1694.

Overige kenmerken van de atlas:

  • Origineel formaat, 35 x 46,5 cm
  • Drie uitvouwbare kaarten, waaronder een stadsplattegrond (2 kaarten 45 x 1.90 cm en 1 kaart 116 x 126 cm)
  • Zes pagina’s met 12 ingeplakte afbeeldingen
  • Vier pagina’s met 20 ingepla

Voor meer informatie:
Welsly Eind (eigenaar Pergamon lijstenmakerij)
Dik Vuik (historicus)

Een inkijk-exemplaar van de atlas is in ons atelier in te zien.

Achtergrond
Deze kaart van Johannes de Vou en Romeyn de Hooghe gereproduceerd op ware grootte van het origineel. Een Rotterdamsch monument van cartographie en prentkunst en de “apotheose” van de kaarten van Rotterdam uit de 16e en 17e eeuw.

Rotterdam 1694, Caart van de stad Rotterdam en gezigt langs de Maas, benevens de afbeeldingen van de voornaamste publique gebouwen.

De kaart van de Vou met al zijn sierlijk bijwerk is uitsluitend en geheel aan de stad Rotterdam gewijd en geeft een momentopname van Rotterdam in het eind van de Gouden Eeuw, zoals wij uit vroegere of latere perioden node missen. De kaart van de Vou is wel het mooiste en meest interessantemonument van de Rotterdamse kartografie en prentkunst.

Inhoud: Wapens van de burgermeesters; namen en 20 wapens der edelen groot achtbaren heeren raden in de vroedschap der stad, nevens het jaar waar in hun edelen groot achtbaren zyn aangesteld; 12 gezichten; alsmede plattegrond met al syn gebouwen, net op haer maet geteekend en gesneden. Als Burgemeesteren waren de Heeren Mr.Isaac Vethuysen, Iohan van Heel, Iohan Steenlack en Mr.Marinus Groenincx.Ao 1694. Met aanwysingen in de plattegrond Groot uitslaand panorama: Gezicht van de overkant van de Maas.

 

Gebonden in fraai goudgestempelde wapenband naar het origineel.
Met op de omslag een uitvoerige historische beschrijving van de kaart.

Gedrukt op ware grootte op Oud-Hollands geschept papier van Van Gelder. Uitgevoerd in koper-diepdruk bij de N.V.Rotogravure te Leiden.

Koperdiepdruk is te vergelijken met de grafische kunst van de oude kopergravure. Deze zeer fraaie reproductie is bijna niet van het origineel te onderscheiden.